OneDrive


Feedback by UserVoice

I suggest you ...

Delt

I listen Delt (med mig) savner jeg at ALLE mapper der er delt med mig vises
Samtidigt savner jeg at listen er alfabetisk sorteret

0 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Leif Meitilberg shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

OneDrive Archive

Feedback and Knowledge Base