OneDrive


Feedback by UserVoice

How can we improve the OneDrive app on Android?

Odtwarzacz mp3

Apka coraz lepsza. jeśli to możliwe proszę o dodanie opcji aby Onedrive odtwarzając mp3 nie zatrzymywał odtwarzania muzyki gdy ekran telefonu gaśnie. proszę też o możliwość odtwarzania po kolei utworów zamiast tylko jednego. dziękuję

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Paweł shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base